Henryk Sawka

O sobie

Dzień bez kreski, dniem straconym.